ПОМПИ

Сондажни помпи

В днешно време сондажните помпи придобиват все по-голяма популярност, най-вече заради това, че предлагат добри възможности за независимо водоснабдяване на частни домове и вили.

Най-масовото приложение на сондажните помпи е пълнене на съдове за вода. Помпата пълни съда, а оттам по гравитачен път или чрез втора помпа водата се доставя до мястото, където е необходима. Това може да бъде поливна система, сградна водна система, производство и т.н. След изчерпване на определено количество вода в съда, сондажната помпа се включва. Тя допълва съда и спира, в очакване на ново понижаване на нивото. По-рядко са приложенията, при които помпата директно подава вода в поливната система или във водната система на жилищна сграда.

 

Самозасмукващи, центробежни и периферни помпи

Наземните водни помпи са предназначени за пренасяне и изпомпване на вода от водоеми, водни басейни, кладенци и др. Водните помпи от този тип c успех се използват в бита, както и за транспортиране на вода, когато са в комплект с разширителен съд и автоматика (т. н. хидрофор). Подходящи са още за напояване на градини. Тези водни помпи се използват в случаите, когато се изисква да се гарантира висок напор, при малки обеми.

Наземните водни помпи се монтират успешно в системи за автоматично водоснабдяване и напояване в стопанствата, и за напояване в земеделието. Техните хидравлични характеристики в съчетание с компактните им размери, позволяват използването на някои определени модели и за промишлени цели.

Дренажни помпи

Потопяемите дренажни помпи се използват за изпомпване на дъждовни и подпочвени води; при наводнени сутерени, мазета, гаражи; за източване на битови отпадъчни води, постъпващи от перални машини, мивки, душове, вани и други; за изпразване на басейни и шахти; за подаване на чиста вода във фонтани и други. Дренажните помпи са предназначени както за изпомпване на относително чисти течности, така и на отпадни (фекални) води. Характеризират се с малък напор, но голям дебит. Обикновено са оборудвани с поплавък, който включва и изключва помпата когато е необходимо.

Циркулационни помпи

Циркулационните помпи са вид помпи, предназначени да осигурят циркулация на течности в затворени тръбопроводни системи. Най-типичното им приложение е в системите за отопление и битово горещо водоснабдяване (БГВ).

Циркулационните помпи, включени в системите за БГВ, известни още като помпи за рециркулация на БГВ, осигуряват едно непрекъснато движение на водата през тръбопроводите и така се избягва застой и изстиване на водата дори при липса на консумация. Това води до повишаване на комфорта (намалява се времето за изчакване) и значителни икономии на вода и енергия за подгряване. Съвременните циркулационни помпи дават богати възможности за автоматизация и регулиране на отдаваната топлина във всяко помещение, което е решаващо за топлинния комфорт и енергоспестяването.

Помпи за горива и хранително – вкусовата промишленост

Предназначението на специализираните помпи се определя от самото им наименование. Най-общо тяхната работа е да трансферират флуиди различни от вода. Такива са помпите предназначени за хранително-вкусовата промишленост, с помощта на които се прехвърлят течности като вино, мляко и др. Друга характерна категория са помпите за горива или химически продукти използвани в индустрията. В тези процеси има достатъчно абразивни, вискозни и корозивни флуиди, където изборът на правилна помпа и конструктивни материали са изключително важни.

Бензинови помпи и аксесоари

Бензиновите водни помпи се използват на места отдалечени от електричество.Те са отличен избор за напояване и отводняване, както и за захранване на напоителни системи.  Характеризират се с голяма мощност, издръжливост на големи натоварвания, но са трудно подвижни и се използват предимно на професионално ниво.

Безплатна професионална консултация!

Монтаж и оразмеряване на помпени инсталации!

Сервиз и аварийно обслужване седем дни в седмицата!