Автоматика и контрол

Инвертори

Честотният регулатор или т.н. инвертор е електронно устройство за управление и защита на монофазни или трифазни двигатели с различна мощност. Чрез плавния старт и икономичното потребление на ел. енергия се постига дълъг живот на помпения двигател и намалени разходи по поддръжка.

Пресостати

Широка гама от механични или електронни устройства, с които се постига автоматизация и защита на различни видове помпени инсталации. Лесни са за монтаж и обслужване, като същевременно предлагат надежност на работа.

Табла за управление и защити

Предназначени са за управление и автоматизация на работата на помпеното оборудване. Друго основно свойство е защитата от суха работа на помпата и колебанията в електрическото захранване.

Поплавъци

Електрически или механични устройства предназначени за измерване и контрол във водоснабдителни или отводнителни инсталации. Имат опростен механизъм със широка гама на приложение.

Манометри и регулатори на налягане

Механични устройства, които служат за следене на работното налягане в системата.

Безплатна професионална консултация!

Монтаж и оразмеряване на помпени инсталации!

Сервиз и аварийно обслужване седем дни в седмицата!