Самозасмукващи, центробежни и периферни помпи

samozasmukvashta1

Самозасмукващи помпи

Cамозасмукващите центробежни помпи са проектирани и конструирани така, че да засмукват вода и да заливат сами работното си колело, преди да започнат да работят. Те са удобно решение за много приложения, тъй като елиминират необходимостта от смукателна цедка с възвратен клапан, монтирана на края на смукателния тръбопровод

Центробежни помпи

Центробежните помпи са подходящи за чиста вода и се използват главно за битово водоснабдяване, в т.ч. поливане, изтласкване на вода от кладенци, пълнене на градински басейни и др. Повечето модели от този вид електрически помпи за вода имат по-висока ефективност и по-ниски разходи за поддръжка в сравнение с останалите видове.

Периферни помпи

Периферните водни помпи са предназначени за пренасяне и изпомпване на вода от водоеми, водни басейни, кладенци и др. Водните помпи от тази тип c успех се използват в бита. Подходящи са още за напояване на градини. Тези водни помпи се използват в случаите, когато се изисква да се гарантира висок напор, при малки обеми.

Безплатна професионална консултация!

Монтаж и оразмеряване на помпени инсталации!

Сервиз и аварийно обслужване седем дни в седмицата!