Пречистващи и омекотителни системи

Системите за пречистване и омекотяване на вода придобиват все по-голямо значение в съвременния дом. Най-често това са комбинирани системи, които пречистват водата по физичен и химически способ от твърди частици, варовик, някой видове химични елементи , бактерии, микроорганизми и миризми. Съдържанието на тези вещества във водоносната мрежа оказват негативно влияние върху човешкия организъм но също и върху домашните уреди като бойлер, пералня, съдомиялна машина и др. Използването на система за пречистване и/или омекотяване спестява много средства и допринася за дългия живот на домашните уреди.

Безплатна професионална консултация!

Монтаж и оразмеряване на помпени инсталации!

Сервиз и аварийно обслужване седем дни в седмицата!